Comment

Ho recoman sobretot en cursos on s'hagi de fer un esment especial a seguir unes normes. Jo ho vaig fer servir fa 3 cursos a 2n d'ESO, i des d'aquell moment no vaig posar cap més amonestació a class...

View more